DA EN SV

Över gränsen

Problemen stannar inte vid gränsen
– inte lösningarna heller

I vanliga fall är det självklart att gå över gränsen för att lösa gemensamma samhällsutmaningar. I tider av coronavirus kan det nästintill vara omöjligt. Men håll ut. På den här webbplatsen visar vi vad projekt i södra Skandinavien uppnått genom att korsa gränsen – för en bättre värld för globala medborgare.

Aktuellt

GLOBALA MÅLEN

Skandinavisk utveckling i linje
med de globala målen

Projekten inom ramen för vårt program driver på utvecklingen i takt med de globala mål som världens ledare har förbundit sig att lösa. Mål som bland annat handlar om att skapa hållbar energi och öka förutsättningarna för hälsa och välbefinnande.

om oss

Interreg hjälper projekt
att förverkliga sina idéer

Vi ger stöd till aktörer i Danmark, Sverige och Norge, som vill lösa gemensamma utmaningar genom att samarbeta över gränserna. Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är ett EU-program som investerar europeiska skattemedel i goda samarbeten.

Dela oss på SOCIALA MEDIER

#overgransen

    `

    för dig i projekt

    Så kan du bidra och sprida resultaten

    En berättelse kommer till liv när den återberättas av fler. Du som projektaktör eller intressent kan få vägledning i hur du kan bidra till konceptet "Vi går över gränsen" och sprida resultaten vidare.