DA EN SV

Över gränsen

Problemen stannar inte vid gränsen.
Inte lösningarna heller.

Vi lever i en tid där handelsavtal rivs upp, murar byggs och Storbritannien lämnar EU. Men det finns goda projekt som visar att det lönar sig att gå över gränsen. Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak stöttar några av dem. Här är delar av vad projekten uppnått - för en bättre värld för globala medborgare.

Aktuellt

 • 19 september 2019

  Danskt-svenskt samarbete bekämpar barnlöshet

  Var femte man i Skandinavien blir aldrig pappa och var tionde kvinna får inga, eller färre barn än hon önskar sig. EU-projektet ReproUnion har arbetat för att bekämpa ofrivillig barnlöshet – bland ann...
 • 12 juli 2019

  Skolor får hjälp att förbättra inneklimatet

  Många grundskolor har ett dåligt inomhusklimat. En undersökning av Realdania visar att det är dålig luft och för höga temperaturer i 91 procent av 245 undersökta klassrum. EU-projektet Smart Cities Ac...
 • 29 maj 2019

  App mot hudcancer når ut i världen med gränslös stöttning

  I kampen mot hudcancer kan tidig upptäckt av hudförändringar vara livsavgörande. I Danmark har Jon Friis utvecklat ett hjälpmedel - en app - som revolutionerar området. Appen heter Miiskin och har fåt...

GLOBALA MÅLEN

Skandinavisk utveckling i linje
med de globala målen

Projekten inom ramen för vårt program driver på utvecklingen i takt med de globala mål som världens ledare har förbundit sig att lösa. Mål som bland annat handlar om att skapa hållbar energi och öka förutsättningarna för hälsa och välbefinnande.

om oss

Interreg hjälper projekt
att förverkliga sina idéer

Vi ger stöd till aktörer i Danmark, Sverige och Norge, som vill lösa gemensamma utmaningar genom att samarbeta över gränserna. Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är ett EU-program som investerar europeiska skattemedel i goda samarbeten.

Dela oss på SOCIALA MEDIER

#overgransen

för dig i projekt

Så kan du bidra och sprida resultaten

En berättelse kommer till liv när den återberättas av fler. Du som projektaktör eller intressent kan få vägledning i hur du kan bidra till konceptet "Vi går över gränsen" och sprida resultaten vidare.