Samhällsproblem bryr sig inte om gränser

Över gränsen

Vi går över gränsen för att
lösa samhällsutmaningar

Vi lever i en tid där handelsavtal rivs upp, murar byggs och Storbritannien lämnar EU. Men det finns goda projekt som visar att det lönar sig att gå över gränsen. Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak stöttar några av dem. Här är delar av vad projekten uppnått - för en bättre värld för globala medborgare.

Aktuellt

Många skolor har ett dåligt inomhusklimat. Smart Cities Accelerator hjälper skolor i Danmark och Sverige att ta itu med problemet.

Appen Miiskin, som kan upptäcka hudcancer, har fått hjälp att växa med stöttning från ett Interreg-projekt.

Inför Europaparlamentsvalet har ledande dagstidningar publicerat debattartiklar från våra politiska företrädare.

globala målen

Skandinavisk utveckling i linje med de globala målen

Projekten inom ramen för vårt program driver på utvecklingen i takt med de globala mål som världens ledare har förbundit sig att lösa. Mål som bland annat handlar om att skapa hållbar energi och öka förutsättningarna för hälsa och välbefinnande.

Dela oss på SOCIALA MEDIER

#overgransen

För dig i projekt

Så kan du bidra och sprida resultaten

En berättelse kommer till liv när den återberättas av fler. Du som projektaktör eller intressent kan få vägledning i hur du kan bidra till konceptet "Vi går över gränsen" och sprida resultaten vidare.

Om Oss

Interreg hjälper projekt
att förverkliga sina idéer

Vi ger stöd till aktörer i Danmark, Sverige och Norge, som vill lösa gemensamma utmaningar genom att samarbeta över gränserna. Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är ett EU-program som investerar europeiska skattemedel i goda samarbeten.