Samhällsproblem bryr sig inte om gränser

Över gränsen

Vi går över gränsen för att
lösa samhällsutmaningar

Vi lever i en tid där handelsavtal rivs upp, murar byggs och Storbritannien lämnar EU. Men det finns goda projekt som visar att det lönar sig att gå över gränsen. Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak stöttar några av dem. Här är delar av vad projekten uppnått - för en bättre värld för globala medborgare.

Statistik

globala målen

Skandinavisk utveckling i linje med de globala målen

Projekten inom ramen för vårt program driver på utvecklingen i takt med de globala mål som världens ledare har förbundit sig att lösa. Mål som bland annat handlar om att skapa hållbar energi och öka förutsättningarna för hälsa och välbefinnande.

Case stories

En ny belysningsmiljö, anpassad för både barn och personal och utvecklad i ett svenskt-danskt samarbete, gjorde att för tidigt födda Malte kunde vårdas nära sina föräldrar.

Tack vare projektet Biogas 2020 i Sverige, Danmark och Norge har Skive kommun fått ökad kunskap för att ställa om till biogasanvändning.

En spelinkubator i Grenå samarbetar med svenska partner för att hjälpa unga människor att komma vidare med spelutveckling och affärer.

Om Oss

Interreg hjälper projekt
att förverkliga sina idéer

Vi ger stöd till aktörer i Danmark, Sverige och Norge, som vill lösa gemensamma utmaningar genom att samarbeta över gränserna. Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är ett EU-program som investerar europeiska skattemedel i goda samarbeten.

SOCIALA MEDIER

Toolkit

Så kan du bidra till kampanjen och sprida resultaten

En berättelse kommer till liv när den återberättas av fler. Du som projektaktör eller intressent får via vårt "toolkit" vägledning i hur du - i film, bild och text - kan forma budskap som går i linje med kampanjen "Vi går över gränsen".

Sök Stöd

Sök stöd för gränslösa projekt

Okej, du kan inte vara helt gränslös, vi har vissa regler. Men också fyra möjliga insatsområden, 127,5 miljoner euro i potten och ett gäng rådgivare som hjälper dig på vägen.