DA EN SV

Över gränsen

Good luck with Brexit. Under tiden fortsätter vi samarbeta.

Boris, gränslöst kan betyda olika saker. För oss handlar det om över 350 partner i våra samarbetsprojekt över gränserna mellan Danmark, Sverige och Norge – inte ett beteende. Vi tror att samarbete leder till bättre resultat än isolering. Samhällsproblemen stannar inte vid gränsen, inte lösningarna heller.

Aktuellt

 • 04 november 2019

  Skives gröna företagspark attraherar miljardinvesteringar

  I ett vindpinat slättlandskap i danska Skive byggs just nu en företagspark med fokus på energilagring, förnyelsebar energi och effektivt resursutnyttjande. GreenLab Skive har redan lockat till sig 1,3...
 • 19 september 2019

  Danskt-svenskt samarbete bekämpar barnlöshet

  Var femte man i Skandinavien blir aldrig pappa och var tionde kvinna får inga, eller färre barn än hon önskar sig. EU-projektet ReproUnion har arbetat för att bekämpa ofrivillig barnlöshet – bland ann...
 • 12 juli 2019

  Skolor får hjälp att förbättra inneklimatet

  Många grundskolor har ett dåligt inomhusklimat. En undersökning av Realdania visar att det är dålig luft och för höga temperaturer i 91 procent av 245 undersökta klassrum. EU-projektet Smart Cities Ac...

GLOBALA MÅLEN

Skandinavisk utveckling i linje
med de globala målen

Projekten inom ramen för vårt program driver på utvecklingen i takt med de globala mål som världens ledare har förbundit sig att lösa. Mål som bland annat handlar om att skapa hållbar energi och öka förutsättningarna för hälsa och välbefinnande.

om oss

Interreg hjälper projekt
att förverkliga sina idéer

Vi ger stöd till aktörer i Danmark, Sverige och Norge, som vill lösa gemensamma utmaningar genom att samarbeta över gränserna. Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är ett EU-program som investerar europeiska skattemedel i goda samarbeten.

Dela oss på SOCIALA MEDIER

#overgransen

för dig i projekt

Så kan du bidra och sprida resultaten

En berättelse kommer till liv när den återberättas av fler. Du som projektaktör eller intressent kan få vägledning i hur du kan bidra till konceptet "Vi går över gränsen" och sprida resultaten vidare.