DA EN SV

Artikel - case

För tidigt födda barn får mer närhet, tack vare ny belysning

En ny belysningsmiljö, anpassad för barn, föräldrar och personal - och utvecklad i svensk-danska samarbetet Lighting Metropolis - gjorde att för tidigt födda Malte kunde vårdas nära sina föräldrar.

Oron fanns där hos föräldrarna John och Johanna när Malte föddes, 2 månader för tidigt. Men på den nyöppnade neonatalavdelningen på Helsingborgs lasarett fanns goda möjligheter att se till barnens bästa, föräldrarnas välbefinnande och vårdpersonalens arbetsmiljö.

När neonatalavdelningen nyinvigdes, våren 2018, var det med en ny ljusmiljö, särskilt anpassad för för tidigt födda barn.

- Barnen mår allra bäst av mörker kring sig. De kan inte stänga sina små ögonlock eller dra ihop pupillerna. Därför behövs mörker. På vår tidigare neonatalavdelning innebar det att föräldrar fick vistas i mörker och även personalen, vilket inte är bra, säger Annika Rosén, projektledare för Region Skåne inom projektet Lighting Metropolis.

Med olika inställningar kan ljuset anpassas efter en mängd olika situationer. Till exempel starkt ljus för undersökning under precision och behagligt stämningsljus för avkoppling tillsammans förälder-barn.

Nedan kan du se en film om Malte och ljusmiljön på Helsingborgs lasarett.

Lighting Metropolis på neonatalavdelningen i Helsingborg gör med sin hälsolösning komplicerad vård enklare. Det är ett av våra projekt som går #overgransen och bidrar till FN:s globala mål #3 om hälsa och välbefinnande.