DA EN SV

Artikel - case

Jylländska Skive kommun fyller upp bilar och bussar med biogas

Tack vare projektet Biogas 2020 i Sverige, Danmark och Norge har Skive kommun fått ökad kunskap för att ställa om till biogasanvändning.

Skive kommun har som strategi och politiskt mål att vara koldioxidneutral till år 2029. Ett led i det är att hitta fossilfria alternativ till drivmedel som diesel och bensin.

- 2013 startade vi med 8 biogasfordon och nu [hösten 2017] är vi uppe i 55 biogasfordon i Skive kommun, säger Teresa Rocatis Nielsen, projektledare för Biogas 2020 i Skive kommun.

Biogas 2020 har dessutom resulterat i tankstationer för biogasfordon och inte minst varit en viktig del i grundläggandet av Greenlab Skive - en energipark utanför tätorten som arbetar för att minska beroendet av fossila bränslen. Greenlab har lockat till sig investeringar som väl överstiger en miljard kronor.

Nedan kan du se en film om Skive kommunes ansträngningar för att göra transportsektorn fossilfri.