DA SV

Artikel - Case

Unga spelutvecklare får hjälp att skapa nätverk och affärer

En spelinkubator i Grenå samarbetar med svenska partner för att hjälpa unga människor att komma vidare med spelutveckling och affärer.

Unga spelutvecklare i Grenå har fått hjälp att växa genom Interregprojektet Game Hub Scandinavia. Spelutvecklarna får en fysisk plats i inkubatorn - men även mer än så.

- Här får vi tillgång till jurister som kan hjälpa oss med avtal och så får vi hjälp med spelproduktion generellt, säger spelutvecklaren Lucas Adelholm.

Game Hub Scandinavia har haft som mål att etablera en ny stor bransch med spelföretag i Skandinavien.

- Det här är unga människor som i sin grundutbildning lärt sig programmera eller göra grafik. Det primära de ska lära sig här är att driva ett företag och tänka i produkter som kan säljas, säger Allan Abildgaard Kirkeby, senior business developer i Game Hub Scandinavia.

Projektet går över gränsen för att öka den kritiska massan av kompetens, så att Skandinavien inte mister sin konkurrenskraft. Game Hub Scandinavia har därmed arbetat i linje med FN:s globala mål #8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Projektet inser att branschen i Skandinavien behöver kunna nå ut till nya marknader, bland annat Kina och Indien.

Utbytet mellan danska och svenska aktörer i projektet har varit värdefullt.

- Den svenska inkubatorn har visat oss många sätt att bedriva inkubatorverksamhet på. Här [i Grenå] har vi i gengäld kunnat visa att det går att bedriva inkubation för unga människor som saknar universitetsutbildning, säger projektledare Tove Ingerslev.

Nedan kan du se en film om spelutvecklarna i Grenå.