DA EN SV

Artikel - case

App mot hudcancer når ut i världen med gränslös stöttning

I kampen mot hudcancer kan tidig upptäckt av hudförändringar vara livsavgörande. I Danmark har Jon Friis utvecklat ett hjälpmedel - en app - som revolutionerar området. Appen heter Miiskin och har fått hjälp att växa genom att vara med i det skandinaviska EU-projektet HealthTech Nordic.

"Det måste finnas något bättre sätt att hålla koll på dessa hudförändringar", tänkte Jon Friis när han, gång på gång, grundligt undersökte sin livspartner Rikkes födelsemärken.

Läkare bedömer att hon löper hög risk att utveckla malignt melanom, den allvarligaste formen av hudcancer. Med den utgångspunkten började Jon Friis utveckla appen Miiskin, som kan upptäcka och följa hudförändringar. Hudcancer är ett globalt problem - Jon Friis lutar sig på siffror som säger att 15-30 miljoner människor lever med någon form av hudcancerdiagnos.

- Med Miiskin hjälper vi användarna att göra något som de flesta dermatologer, experter och cancerorganisationer världen över rekommenderar: att som användare bli mer strukturerad i att hålla koll på hudförändringar, förklarar Jon Friis.

Med mobiltelefonens kamera och appen Miiskin skapar man som användare bildsekvenser och kan på det sättet hålla koll på hudförändringarna över tid. Appen ställer ingen diagnos, utan är ett komplement till läkarundersökningar.

Miiskin är ett av över 200 små, snabbväxande företag som fått stöttning av EU-projektet HealthTech Nordic. Projektet har till syfte att hjälpa startup-företag, som arbetar med digitala e-hälsolösningar, att etablera sig på marknaden.

- Teknologier kommer in och förändrar hälso- och sjukvården som vi aldrig sett det förr. Genom Internet, sensorer, artificiell intelligens och mobilteknologi skapas möjligheter för ett fullständigt paradigmskifte, säger Marianne Larsson som är projektledare för Healthtech Nordic.

HealthTech Nordics roll är att komplettera de stöd som startupföretagen får i tidiga faser, med specifika insatser inom HealthTech. Som att ge tillgång till nätverk och marknader, skapa samarbeten och synergier mellan startups. Det kan också handla om att ge förutsättningar till att snabbare få fram lösningar och kunna testa produkter, nå första kund och utveckla affären vidare. Däri ligger styrkan i att samarbeta över gränserna, i Danmark, Sverige och Norge.

Miiskin är ett exempel på företag som revolutionerar hälso- och sjukvården med sin app för tidig upptäckt. Appen har i maj 2019 laddats ner över 300 000 gånger från de två ledande app-butikerna för smarttelefoner.

- Vi har fått otroligt mycket stöttning av HealthTech Nordic, säger Jon Friis.

HealthTech Nordic hjälper startup-företag i Skandinavien att växa och dessa skapar i sin tur nya hälsolösningar. HealthTech Nordic går därmed #overgransen och bidrar till FN:s globala mål #8 om anständiga arbetsvillkor och tillväxt och till mål #3 om hälsa och välbefinnande.