DA SV

Artikel - case

Skolor får hjälp att förbättra inneklimatet

Många grundskolor har ett dåligt inomhusklimat. En undersökning av Realdania visar att det är dålig luft och för höga temperaturer i 91 procent av 245 undersökta klassrum. EU-projektet Smart Cities Accelerator hjälper skolor i Danmark och Sverige att ta itu med problemet.

Grundskolor i Danmark och Sverige har länge varit drabbade av problem med inomhusklimatet. Det är bevisat att elever som sitter i klassrum med hög luftfuktighet, för mycket koldioxid i luften och för höga temperaturer trivs sämre och lär sig mindre. Men det finns bot, genom det dansk-svenska projektet Smart Cities Accelerator (SCA), som finansieras av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Høje Taastrup kommun, väster om Köpenhamn, har i samarbete med SCA valt att undersöka inomhusklimatet på Borgerskolen – och resultatet är förbluffande. SCA har installerat inomhusklimat-mätare i skolans klassrum. Via hemsidan skoleklima.dk – utvecklad för projektet – har det sedan varit möjligt för lärare, elever, föräldrar, politiker och andra intresserade, att följa utvecklingen av inomhusklimatet.

– På Borgerskolen anser vi att det är ett riktigt bra projekt. I stället för att bara förlita oss på åsikter om inomhusklimatet får vi faktabaserat material som visar något konkret. Jag är stolt över att vi behandlar våra barn seriöst, säger Lars Bælum Jensen, skolledare på Borgerskolen.

Datainsamlingarna gör det också möjligt för skolor och kommuner att renovera lokalerna klassrumsvis istället för att bygga om hela skolor, just för att man har tillgång till data om temperatur, luftfuktighet och koldioxid-nivåer i varje enskilt klassrum.

Försöksprojektet har redan gett så goda resultat på Borgerskolen i Høje Taastrup kommun, att Köpenhamns kommun, Lunds kommun och Båstads kommun har satt igång sina egna pilotprojekt. Målet är att kommunerna ska kunna utväxla kunskap och goda erfarenheter med varandra.

– Ett bra inomhusklimat och energieffektivisering i skolor är jätteviktigt. Vi i Båstads kommun behöver bli bättre på det och ett bra sätt är att lära av andra. Därför är vi med i det här projektet, för att utväxla kunskaper och erfarenheter över Öresund. Vi har installerat klimatmätare på en av våra skolor – Strandängsskolan i Båstad. Det ska bli spännande att se hur det utvecklar sig, säger Carolina Holgersson Ivarsson som är projektledare i Båstads kommun.

Resultaten från inomhusklimatprojektet på Borgerskolen är så goda att partnerna är igång med att vidareutveckla projektet och göra det till en kommersiell lösning.

  • Smart Cities Accelerator är ett danskt-svenskt gränsöverskridande projekt som arbetar i linje med FN:s globala mål #7 om Hållbar energi för alla och #3 Hälsa och välbefinnande.