DA EN SV

Artikel - case

Danskt-svenskt samarbete bekämpar barnlöshet

Var femte man i Skandinavien blir aldrig pappa och var tionde kvinna får inga, eller färre barn än hon önskar sig. EU-projektet ReproUnion har arbetat för att bekämpa ofrivillig barnlöshet – bland annat genom personlig rådgivning och undersökningar.

- Sannolikheten för att du som kvinna, vid någon tidpunkt i ditt liv, inte får din önskade graviditet, är mellan 16 och 25 procent. Det är riktigt mycket, det är en folksjukdom, säger Anders Nyboe Andersen, professor vid Fertilitetskliniken på Rigshospitalet i Köpenhamn.

Projektet ReproUnion har varit ett gränsöverskridande samarbete mellan Sverige och Danmark, delfinansierat av EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Projektet stärker forskning, utveckling och tillgång till behandling av ofrivillig barnlöshet, som är ett stigande problem i Europa.

Projektet har bland annat bidragit till att skapa ett samarbetsavtal mellan Region Hovedstaden och Region Skåne som ger patienter i det ena landet möjlighet till gratis fertilitetsbehandling i grannlandet.

Fertilitetsrådgivningen har varit en del av ReproUnion och har fortsatt på Rigshospitalet efter projektperiodens slut. Här får både män och kvinnor mer kunskap om vad som krävs för en lyckad graviditet.

Genom analyser av sädesprover, data om bland annat ålder, alkoholintag och tidpunkten för när kvinnans mor gick in i klimakteriet, får patienterna en indikation om vilka förutsättningar de har för att kunna bli föräldrar. Dessutom får patienterna vägledning i vad de själva kan göra för att bibehålla sin förmåga att få barn.

Okunskap är en anledning till att ofrivillig barnlöshet har blivit en folksjukdom. Många kvinnor underskattar ålderns betydelse för möjligheten till en lyckad graviditet.

Enligt ReproUnion är medelåldern för förstföderskor i Skandinavien 29 år och den relativt höga åldern är en av de mest betydande faktorerna för barnlöshet. Vår samhällsstruktur bidrar till att människor skjuter drömmen om barn framåt till senare i livet. Då är möjligheterna för att drömmen ska gå i uppfyllelse väsentligt mindre.

- Normen är att den moderna kvinnan och familjen ska uppnå allt, från att kvinnan är 30 tills hon fyller 40, konstaterar Anders Nyboe Andersen.

ReproUnion går i linje med FN:s globala mål nummer 3, med fokus på god hälsa och välbefinnande.

ReproUnion är ett dansk-svenskt projektsamarbete mellan Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Skåne, Lunds Universitet, Köpenhamns Universitet, Ferring Pharmaceuticals och Medicon Valley Alliance. Läs mer om ReproUnion i vår projektbank. Du kan också läsa om fortsättningen: ReproUnion 2.0.