DA SV

Artikel - Projekt

Över gränsen i coronans tid: Spelprojekt med framtidstro

Game Hub Scandinavia 2.0 har kommit långt med att hjälpa små spelföretag att nå ut på den globala spelmarknaden. Men coronakrisen kom emellan.

- Vi hade kommit riktigt långt med att ingå avtal med globala aktörer för våra spelföretags räkning, säger projektledaren Tove Ingerslev.

Se en film nedan där Tove Ingerslev berättar mer om hur Game Hub Scandinavia 2.0 blir påverkat av coronakrisen.

En serie filmer under coronakrisen

Under vinjetten Över gränsen i coronans tid låter vi några av de projekt som får stöd av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak berätta om hur coronakrisen påverkar deras arbete för att lösa gemensamma samhällsutmaningar och vad de tror om framtiden.