DA SV

Artikel - Projekt

Över gränsen i coronans tid: Gränsöverskridande fertilitetsprojekt bakom stängda gränser

ReproUnion 2.0 är ett gränsöverskridande fertilitetsprojekt som bekämpar ofrivillig barnlöshet genom upplysning, undersökningar och forskning.

Projektet har i en tidigare fas etablerat ett mobilitetsavtal mellan Region Skåne och Region Hovedstaden som ger patienter i ett av länderna möjlighet till gratis fertlitetsbehandling i grannlandet. 30 svenska män har hittills kunnat få behandling på Rigshospitalet i Köpenhamn.

Se en film nedanför där projektets kommunikationsansvarig, Mette Bach Dyremose, berättar mer om hur ReproUnion 2.0 påverkas av coronakrisen.

En serie filmer under coronakrisen

Under vinjetten Över gränsen i coronans tid låter vi några av de projekt som får stöd av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak berätta om hur coronakrisen påverkar deras arbete för att lösa gemensamma samhällsutmaningar och vad de tror om framtiden.