DA SV

Artikel - Projekt

Över gränsen i coronans tid: Hårt drabbat jobbprojekt ser tiden an

Under ett år har projektet Nordisk Joblösning hjälpt närmare 500 skandinaver till arbete i ett nordiskt grannland. Under coronakrisen har de flesta av projektets aktiviteter ställts in. Vanliga samarbetspartner som a-kassa, fackföreningar och arbetsförmedlingar har inte haft samma möjlighet att hjälpa till med nordiskt jobbutbyte under den inledande krisperioden.

– Just nu är det brandsläckning som gäller, säger Morten Fabricius Meyer som ändå ser positivt på framtiden.

– Nya målgrupper som tidigare kanske inte varit intresserade av oss, eller som blivit av med sina jobb, kan se potentialen i att få erfarenheter från ett annat nordiskt land och använda det för att kickstarta sina karriärer, säger Morten Fabricius Meyer.

Se en film nedan där Morten Meyer berättar mer om hur Nordisk Joblösning blir påverkat av coronakrisen.

En serie filmer under coronakrisen

Under vinjetten Över gränsen i coronans tid låter vi några av de projekt som får stöd av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak berätta om hur coronakrisen påverkar deras arbete för att lösa gemensamma samhällsutmaningar och vad de tror om framtiden.