SV

svarar på frågor- Projektrådgivare

Erik Johansson

Erik Johansson

Projektrådgivare Erik svarar på tre frågor

Utsläpp som påverkar vår miljö negativt. Sjukdom och ohälsa. Det är några av de samhällsproblem som sträcker sig över nationella gränser. Med pengar från oss – jobbar danskar, svenskar och norrmän tillsammans över gränsen. För att lösa problemen. Vi träffade projektrådgivaren Erik Johansson för att få svar på frågor om just att ansöka och varför vi ska arbeta över gränsen.

Erik, varför ska vi samarbeta över landsgränserna?

- Det finns olika skäl att samarbeta över gränserna och varje projekt har sin egen möjlighet att göra just det. Det kan till exempel handla om att mobilisera aktörer i Sverige, Norge och Danmark för att skapa en större kritisk massa än man har kunnat göra i sitt eget land. Det kan också handla om att vilja lösa ett gemensamt problem genom att samarbeta med kompletterande kompetenser i våra grannländer. Eller bara; att man kommer att lära av varandra och dra nytta av varandras goda erfarenheter inom de olika områdena.

När kan man söka stöd?

- VI har ansökningsomgångar för större projekt två gånger om året. Delvis från mitten av januari till mitten av februari och från mitten av augusti till mitten av september. Men när det gäller förprojekt och så kallade brobyggnadsprojekt kan du ansöka året runt utom för sommaren. Förutsättningarna för denna typ av projekt är högst 12 månaders projektperiod och högst 100 000 EURO till stöd för perioden. Men kom ihåg att det alltid måste finnas minst två partners från olika länder i vår programgeografi.

Vad kan rådgivare hjälpa till med?

- Vi som arbetar i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, erbjuder ganska omfattande råd innan du skickar in din ansökan. Det kan vara allt från en diskussion om huruvida projektet passar in i vårt program, till att vi läser det senaste utkastet till ansökan och budgeten. Och ger kommentarer om det. Det är alltid du som är experter inom ditt område.

- Vi kan ge dig kommentarer och feedback som hjälper dig att anpassa din applikation så att den passar så bra som möjligt i vårt program. Om du har frågor eller vill diskutera ett projektutkast eller en idé, då, kontakta oss gärna!

Se intervju med Erik i filmen nedanför här.

Viktiga länkar för mer information