SV

svarar på frågor- Projektrådgivare

Möjligheter för kommuner - Projektrådgivare Lone svarar

Det finns väldigt bra möjligheter för kommuner att ansöka om stöd hos oss. Det gäller både små, medelstora och stora kommuner. Ofta så tänker man inte att kommuner ska arbeta i gränsöverskridande eller med internationella samarbeten. Vi träffar Lone Hylander som är projektrådgivare för att få svar på tre frågor om just kommuner.

Lone Hylander

Lone Hylander

Vilka möjligheter finns för kommuner att söka stöd?

- Det finns många möjligheter för en kommun att samarbeta över gränserna. I ett samarbete med andra kommuner i Danmark, Norge eller Sverige finns möjligheten att få nya, innovativa och bättre lösningar på våra gemensamma samhällsutmaningar. Det blir också lösningar som får ett större värde, än om man bara arbetar med aktörer innanför landsgränser.

Hur hittar vi en samarbetspartner?

- Det gäller att hitta en partner som har samma utmaningarna och som vill hitta en ny lösning på problemet. Det kan vara en kommun i Danmark, Norge eller Sverige. Det kan vara en organisation, ett universitet eller högskola. Vi har inte speciella insatser på våra hemsidor för att just matcha projektpartners. Men vi som arbetar här hjälper gärna till med tips och råd till hur ni kan hitta en partner och vilken partner som skulle vara relevant för ens projekt som kommun. Vi har riktigt många kontakter och stort nätverk. Vi vet vad som händer i olika regioner, och vilka kommuner som skulle kunna passa för just ert område. Det är bara att ta kontakt med oss, så kan vi prata om det!  

Vad kan ni rådgivare hjälpa till med?

- Det går att få mycket hjälp av oss som arbetar här.Vi kan vara en dialogpartner för att utveckla projektidén. Vi kan också läsa genom ett utkast för ansökan, innan den skickas in. Vi kan titta genom budget och ge feedback på den. Det finns stora möjligheter att få hjälp av oss, innan man skickar in ansökan, så ta tillvara på det!

Vi finns i Göteborg och Köpenhamn. Men det är bara att ringa oss eller boka ett online möte. Kontakta oss gärna!

Se intervju med Lone i filmen nedanför här.

Viktiga länkar för mer information