SV
Ett par, kvinna och man, står med ryggen emot oss. De håller varandra i handen.


Över gränsrn i coronans tid- Nordic Entrepreneurship HUBS II

 Över gränsen i coronans tid

Hur har coronakrisen påverkat våra projekt? Hur fungerar det gränsöverskridande samarbetet i en tid då gränserna stängs? Och vad har vi lärt oss av coronakrisen? Möt projektledaren Clarissa Berg som berättar om hur Nordic Entrepreneurship HUBS II hanterar coronakrisen. Nordic Entrepreneurship HUBS II är ett danskt-svenskt samarbete som hjälper unga människor från start-ups till framgångsrika etableringar.

Hur har coronakrisen påverkat projektet?

- I början påverkade coronakrisen samarbetet i partnerskapet. Vi var många nya människor som skulle börja samarbeta. Vi kände inte varandra. Och vi skulle lära känna varandra och dessutom behövde vi utveckla digitalt i projektet. Så det krävdes många möten och många workshops för att lära känna varandra. När det är digitala möten förstår man inte varandras nyanser på samma sätt. Det går till exempel inte ha en heldagsworkshop digitalt. Det är mycket svårare. Därför krävde uppstarten längre tid. Så vi kom igång senare med själva implementeringen av aktiviteter. Men när vi väl kommit igenom den fasen, så gjorde krisen faktiskt att vi kom närmare varandra. Vi har lagt så mycket energi på att få samarbetet att fungera och att få processer på plats. Så det har styrkt vårt samarbete.

Hur är det gränsöverskridande samarbetet i en tid med stängda gränser?

- Vårt gränsöverskridande samarbete har fungerat eftersom vi inte har några gränser i den virtuella värden. Så det har faktiskt varit lättare att vi är jämställda i förhållande till varandra. Vi har alla internet och vi har alla tillgång till en plattform som vi använder för våra olika möten och evenemang. Ingen tänker ens på varifrån någon annan kommer. Man deltar mycket enklare.

Vad har du lärt dig av coronakrisen?

- Coronakrisen har lärt oss hur vi kan arbeta digitalt. Vi har varit tvungna att testa många olika plattformar. Vi har behövt lära oss hur man håller möten, evenemang och workshops online. Vi har sökt massa expertis utifrån för att lära oss de bästa metoderna. Så vi har verkligen blivit duktiga på att arbeta digitalt.

En serie under coronakrisen

Under vinjetten Över gränsen i coronans tid låter vi några av de projekt som får stöd av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak berätta om hur coronakrisen påverkar deras arbete för att lösa gemensamma samhällsutmaningar och vad de tror om framtiden.