DA SV

Sök stöd från EU och Interreg

Vi vänder inte bara papper.

Vi är EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak – en flock byråkrater som arbetar med att besegra högar av papper. Men inte bara det. Vi arbetar också för att komma tillrätta med riktiga samhällsproblem, som exempelvis barnlöshet, klimatförändringar och arbetslöshet i Sverige, Danmark och Norge.

Det kan du också göra, med pengar från oss.

 


Den enda vägen är framåt

Vi har sedan 2014 investerat nästan 127,6 miljoner euro i projekt mellan svenskar, danskar och norrmän. Projekt som går över gränsen för att lösa viktiga samhällsutmaningar – till nytta för företag, kommuner, regioner, länder och Europa – men framförallt för en bättre värld för dig. Mer om vad EU gör och Interreg gör, kan du läsa på den här sidan.

Med de sista pengarna vill vi inte bara fortsätta bygga broar av samarbete, utan också till framtidens Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Vi kallar det för brobyggarprojekt.

Bättre rustad med ett brobyggarprojekt

Om du är en offentlig eller privat aktör som vill arbeta över gränserna i Skandinavien kan du få upp till 50 000 euro av projektets kostnader betalda av oss. I ett brobyggarprojekt har du ett år på dig att driva ett projekt som förbereder och "krattar manegen" inför ett flerårigt projekt, med högre ambitioner och mer pengar från oss, under kommande programperiod 2021-2027.

Även fast vi är vana att vända papper så har vi faktiskt försökt att minska pappersarbetet, både för dig och för oss. Fortsätt att läsa så får du veta mer om vad du kan göra i ett brobyggarprojekt eller kontakta oss via formuläret nedan.

Följ oss på LinkedIn

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak omfattar 11 regioner i Sverige, Danmark och Norge, närmare bestämt Skåne, Halland, Västra Götaland, Hovedstaden, Sjælland, Midtjylland, Nordjylland, Agder, Oslo, Vestfold och Telemark, samt Viken. Vi har de samhällsutmaningar som finns i Skandinavien som utgångspunkt för vårt arbete.

Passa på att följa oss på LinkedIn. Då missar du inga nyheter om vilka resultat som vi uppnår och de möjligheter till EU-stöd som vi kan erbjuda dig.

För dig som är ny

Är du osäker på om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är något för dig? Med ett ettårigt brobyggarprojekt får du testa hur väl din projektidé håller. Du skapar värdefulla kontakter över gränserna och får nyttig erfarenhet som du sedan kan använda för att växla upp och driva ett flerårigt projekt i större skala.

  • Du står för projektidén. Aktiviteterna i projektet kan handla om att göra förberedande analyser för att identifiera vilka frågor som ett större, framtida projekt kan syssla med. Det kan också handla om att "bygga laget" - ert partnerskap för framtiden.
  • Du kan vara offentlig eller privat aktör som är verksam i någon av våra 11 regioner runtomkring Öresund, Kattegatt eller Skagerrak. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd från oss.
  • Som svensk ska du ha en dansk och/eller norsk partner.

Har du varit med förr?

Då vet du hur värdefullt det är att hålla en projektorganisation igång och redo för kommande utmaningar. Ett brobyggarprojekt ger er en möjlighet att ställa om, planera och formera er inför perioden 2021-2027.

Läsa mer om hur du kan ansöka här.

Inriktningen för ditt projekt

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak för 2021-2027 håller på att formas. Det är ännu inte klart vilka områden som du kan söka stöd inom. Förslaget innehåller fyra områden.

1: Innovativ region för smart och hållbar ekonomisk omvandling

Tyngdpunkten ligger på innovation med inriktning mot företag. Projekt inom detta prioriterade område ska ha fokus på att stärka den globala konkurrenskraften i Öresund, Kattegatt och Skagerrak, ha ett tydligt gränsregionalt mervärde samt en stark koppling till gemensamma smarta specialiseringsområden, som grön omställning och sundhet/life science, men även andra specialiseringsområden.

2: Hållbar cirkulär och klimatsmart region

Området kommer att fokusera på förnybar energi, den cirkulära ekonomin och förebyggande av och anpassning till klimatförändringar.

3: Sammanlänkad region med hållbar mobilitet

Här ligger fokus på att utveckla ett mer hållbart och effektivt transportsystem i regionen.

4: Gränslös arbetsmarknadsregion

Här ryms projekt som verkar för att vidareutveckla den gemensamma, gränsregionala arbetsmarknaden och säkra framtida kompetensförsörjning och global attraktivitet.


Våra rådgivare vägleder dig gärna när du ska välja en inriktning för ditt projekt och i övriga delar av ansökningsprocessen. Kontakta oss via formuläret nedan så hjälper vi dig vidare.

Kontakta oss


Ange din e-postadress

Skriv kort om vilken organisation du jobbar för och varför du är intresserad av brobyggarprojekt