Resultat som går över gränsen

Öresund, Kattegat och Skagerrak är inte bara diffusa namn som nämns i radions sjöväderrapport. För oss är det 15 svenska, danska och norska regioner som består av land, hav och 9 miljoner människor. Tillsammans utgör dessa EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Mellan 2014 och 2020 har vi 127,6 miljoner euro att investera i projekt som går över gränsen för att lösa viktiga samhällsutmaningar.

Nu har projekten börjat visa resultat. Våra projekt går över gränsen och bidrar till:

  • att göra fler sjuka människor friska,
  • att minska människans klimatpåverkan,
  • att motverka en arbetsmarknad med stängda gränser,
  • att förhindra att vi tappar vår skandinaviska konkurrenskraft,
  • att minska restider, köer och miljöförorenande transporter

Vi heter Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak och vårt namn är kanske lika diffust som i sjöväderrapporten. Men hos oss blåser det starka vindar som går över gränsen. Vindar som löser samhällsutmaningar - för företag, kommuner, regioner, länder och Europa - men framförallt för en bättre värld för globala medborgare.

Här på vår hemsida overgransen.eu kan du själv ta del av resultaten, både i siffror och goda exempel. Nedan kan du se en film där programchef Magnus Schönning introducerar konceptet "Vi går över gränsen".

Resultat och de globala målen

Genom medfinansiering av projekt möjliggör EU och Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak samarbete kring samhällsutmaningar som är större än länderna själva och går i linje med de globala målen.

Projekten inom ramen för programmet driver alltså på den utveckling som går i takt med de 17 globala mållänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som världens ledare har förbundit sig att lösa.

Under nuvarande projektperiod har vi, utifrån projektens mål och ambitioner, formulerat olika resultatfrågor som legat till grund för en enkät som vi bett projekten att svara på. Vi har efter det identifierat fyra globala mål, som vi går i takt med.

  • Mål 3 - God hälsa och välbefinnande. Vi går över gränsen för att göra sjuka människor friska
  • Mål 7 - Hållbar energi för alla. Vi går över gränsen för att minska människans negativa påverkan på klimatet
  • Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor. Vi går över gränsen för att inte förlora vår skandinaviska konkurrenskraft och för att undvika arbetslöshet och en arbetsmarknad med stängda gränser
  • Mål 11 - Hållbar städer och samhällen. Vi går över gränsen för att vi ska kunna förflytta oss och resa - även i framtiden

Nedan kan du se vår interaktiva grafik- med svar som våra projekt bidragit med i återkommande enkäter från analysbyrån WSP (tidigare Kontigo) - och som vi sedan sammanställt. Vi tycker att det visar på styrkorna med att gå över gränsen i Skandinavien.