Resultater, som går over grænsen

Øresund, Kattegat og Skagerrak er ikke bare navne på en række have, som vi hører om i vejrudsigten. For os er det et område, hvor 15 svenske, danske og norske regioner deles om land, hav og 9 millioner indbyggere. Sammen udgør regionerne og området EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Fra 2014 til 2020 har vi 127,6 millioner euro til at investere i projekter, der går over grænsen for at løse vigtige samfundsmæssige udfordringer. Nu er projekterne begyndt at vise resultater.

Vores projekter går over grænsen og bidrager til:

  • at gøre flere syge mennesker raske,
  • at reducere den menneskeskabte klimapåvirkning,
  • at modvirke et lukket arbejdsmarked,
  • at vi ikke mister vores skandinaviske konkurrenceevne,
  • at reducere rejsetider, køer og miljøforurenende transportformer.

Vi hedder Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, og vores navn lyder måske forvirrende. Men hos os blæser stærke vinde, der krydser grænser. Vind, der løser samfundsmæssige udfordringer - for virksomheder, kommuner, regioner, lande og Europa - men frem for alt for en bedre verden for globale borgere.

Her på vores hjemmeside overgransen.eu kan du selv læse om disse resultater; både i tal og gode eksempler. Nedenfor kan du se en film, hvor programchef Magnus Schönning introducerer konceptet "Vi går over grænsen".

Resultater og globale mål

EU og Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak medfinansierer projekter, så aktører i Skandinavien kan samarbejde om samfundsproblemer, som er større end landene selv. Projekter, der går i tråd med FNs Verdensmål.

Projekterne, som får støtte fra os, er altså med til at hjælpe Skandinavien på vej mod de 17 Verdensmål, som verdens ledere har forpligtet sig til at løse.

Baseret på projekternes mål og ambitioner i deres ansøgning om midler har vi i samarbejde med analysebureauet WSP (tidligere Kontigo) formuleret en række spørgsmål, der skal finde ud af, hvad projekterne har opnået i deres tre-årige levetid. Vi har også klarlagt de Verdensmål, som projekterne går i tråd med.

Mål 3 - Sundhed og trivsel. Vi går over grænsen for at gøre syge mennesker friske.
Mål 7 - Bæredygtig energi. Vi går over grænsen for at mindske menneskers negative påvirkning på klimaet.
Mål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst. Vi går over grænsen for ikke at miste vores skandinaviske
konkurrenceevne og for at undgå arbejdsløshed og et arbejdsmarked med lukkede grænser.
Mål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund. VVi går over grænsen, så vi kan bevæge os og rejse - også
i fremtiden.

Nedenfor kan du se vores interaktive grafik, som samler projekternes resultater. Grafikken er baseret på analysebureauet WSPs spørgeskemaundersøgelse, som de udarbejder cirka to gange årligt.