DA EN SV

Samfundsmæssige udfordringer i tal

Grænseløse resultater

Øresund, Kattegatt og Skagerrak er ikke bare diffuse områder, som vi hører om i vejrudsigten. For os er det et område, hvor 11 svenske, danske og norske regioner deles om land, hav og 9 millioner indbyggere. Sammen udgør disse EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Investeringer, der løser vigtige samfundsmæssige udfordringer

Fra 2014 til 2020 har vi 127,6 millioner euro til at investere i projekter, der går over grænsen for at løse vigtige samfundsmæssige udfordringer - til fordel for virksomheder, kommuner, regioner, lande og Europa - men frem for alt en bedre verden for globale borgere.

Nu er investeringerne begyndt at give resultater. Vores projekter går over grænsen og bidrager til:

  • at gøre flere syge mennesker raske,
  • at reducere den menneskeskabte klimapåvirkning,
  • at modvirke et lukket arbejdsmarked,
  • at vi ikke mister vores skandinaviske konkurrenceevne,
  • at reducere rejsetider, køer og miljøforurenende transportformer.

Kontakt os

Vil du vide mere om konceptet "Vi går over grænsen', hvordan vi arbejder med verdensmålene, resultater fra projekterne og de gode eksempler? Vi fortæller gerne mere.

Kontakt os nedenforProjekternes arbejde går i linje med FN's globale mål

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak investerer europæiske skattekroner i projekter, der - på en bæredygtig måde - ønsker at løse forskellige typer af samfundsmæssige udfordringer

En måde at tackle disse samfundsmæssige udfordringer er at gøre brug af FN's 17 globale mål, som verdens ledere har forpligtet sig til at løse.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har med udgangspunkt i de globale mål klarlagt projekternes mål og forventede resultater. Resultatet: en opdeling i fire globale mål, der forbedrer verden.

Mål 3 – Sundhed og trivsel

Vores projekter går over grænsen for at gøre syge mennesker friske. Det gør vi blandt andet blandt andet ved at forbedre behandlinger og diagnosticering. Projekterne arbejder også på at skabe nye løsninger, der kan bruges på hospitaler eller derhjemme via en app på telefonen.

Mål 7 – Bærdygtig energi

Vi går over grænsen for at mindske menneskers negative påvirkning på klimaet. Flere af vores projekter arbejder på energibesparelse og at mindske udledningen.

Mål 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi går over grænsen for ikke at miste vores skandinaviske konkurrenceevne, for at undgå arbejdsløshed og et arbejdsmarked med lukkede grænser. En del af vores projekter arbejder med individer - for at skabe flere eller nye typer af jobs. Andre projekter har fokus på at hjælpe virksomheder og idémagere.

Mål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vi går over grænsen, så vi kan bevæge os og rejse - også i fremtiden. Vores projekter arbejder på at skabe bæredygtig transport og nye transportløsninger.

Logoer for FN's globale mål #3, #7, #8, #11

Resultater og de globale mål

Hvor mange støvsugere sparer vores projekter årligt? Hvor mange patienter har fået en bedre behandling? Og hvor mange nystartede virksomheder har fået hjælp til at vokse? Baseret på de fire globale mål, som vi tager udgangspunkt i, beder vi vores projekter om at besvare disse spørgsmål - og mange flere - to gange om året.

Sundhed og trivsel

Bæredygtig energi

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Bæredygtige byer og lokalsamfund