DA SV

Så kan du använda konceptet

För dig i projekt

Det finns ett tydligt behov av att bättre nå ut och berätta om de resultat som har skördats inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak – både till beslutsfattare men också ytterst till medborgaren. För att vi tillsammans ska kunna visa vilken nytta EU-finansierade medel verkligen gör i samhället lanserar vi konceptet "Vi går över gränsen". 

Kom igång med "Vi går över gränsen"

Under ett webinarium i december 2018 – för våra projekt och samarbetsaktörer – lanserade Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak konceptet "Vi går över gränsen" och webbplatsen overgransen.eu. Här intill kan du se en inspelning av webinariet.

På övriga delar av overgransen.eu kan du ta del av siffror, kopplingen till de globala målen och case stories för att få värdefull kunskap och inspiration om konceptet.

Glöm inte att ladda ner vårt "toolkit" här intill. Det är en vägledning – strategisk och handfast – till hur konceptet kan användas av dig som projektaktör.

Förutom en handbok får du också tillgång till bilder, texter och en mall för powerpointpresentationer. Många projekt inom ramen för programmet har begränsade resurser. Därför finns flera möjligheter att anpassa och utveckla er kommunikation efter vårt koncept.

Toolkit

Ladda ner vårt "toolkit" – en vägledning för att använda sig av "Vi går över gränsen" i er kommunikation.

Broschyr

Kontakta oss

Tveka inte att fråga oss på Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak om hjälp med att införliva "Vi går över gränsen" i er kommunikation.Tips & trix

Här får du enkla tips och tricks till hur du kan använda konceptet "Vi går över gränsen".

Så kan du bidra till konceptet

Svara på frågor om samhällsnyttor

Se till att bidra och utveckla de frågor analysbyrån WSP (tidigare Kontigo) var sjätte månad ställer till projektledarna kring resultaten i de olika projekten. Era svar utgör grunden för den statistik som vi publicerar under Gränslösa resultat.

Har ditt projekt inte svarat på frågorna så syns ni inte i statistiken eller på overgransen.eu. Kontakta Sara Persson för ytterligare info om frågorna och möjlighet att svara på enkäten.