DA EN SV

Samhällsutmaningar i siffror

Siffror visar på nyttan
med gränslöst samarbete

Hur mycket energi sparar våra projekt in? Hur många patienter får del av en bättre behandling? Och hur många nystartsföretag har fått hjälp att växa? Två gånger om året ber vi våra projekt att svara på dessa frågor – och många fler. Svaren gör vi om till statistik och diagram och kopplar samman med FN:s globala mål. Resultatet kan du se här.

Hälsa och välbefinnande

Hållbar energi

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Hållbara städer och samhällen

Projektens arbete går i linje med de globala målen

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak investerar europeiska skattemedel i projekt som – på ett hållbart sätt – vill lösa olika typer av samhällsproblem.

För att ringa in dessa samhällsutmaningar använder vi oss av FN:s 17 globala mål, som världens ledare har förbundit sig att lösa. Fyra av de globala målen har visat sig vara extra relevanta för oss i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Fortsätt läsa så får du veta mer om hur vi kopplar ihop dessa globala mål till vår statistik.

Mål 3 – God hälsa och välbefinnande

Våra projekt går över gränsen för att göra sjuka människor friska. Detta bland annat genom att förbättra behandlingar och diagnosticering. Projekten arbetar också med att skapa nya lösningar som kan användas på sjukhus, eller hemma, via en app i telefonen.

Mål 7 – Hållbar energi för alla

Vi går över gränsen för att minska människans negativa påverkan på klimatet. Flera av våra projekt arbetar för att spara energi och minska utsläppen.

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor

Vi går över gränsen för att inte förlora vår skandinaviska konkurrenskraft och för att undvika arbetslöshet och en arbetsmarknad med stängda gränser. En del projekt arbetar med individer – för att skapa fler, eller nya typer, av jobb. Andra inriktar sig på att hjälpa företag och idémakare att växa.

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen

Vi går över gränsen för att vi ska kunna förflytta oss och resa – även i framtiden. Projekt som får stöd av oss arbetar med hållbara transporter och nya transportlösningar.

Logotyper för FN:s globala mål #3, #7, #8, #11