DA EN SV

samhällsutmaningar i siffror

Gränslösa resultat

Öresund, Kattegatt och Skagerrak är inte bara diffusa områden som nämns i radions sjöväderrapport. För oss är det 11 svenska, danska och norska regioner som består av land, hav och 9 miljoner människor. Tillsammans utgör dessa EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Investeringar som löser viktiga samhällsutmaningar

Mellan 2014 och 2020 har vi 127,6 miljoner euro att investera i projekt som går över gränsen för att lösa viktiga samhällsutmaningar – till nytta för företag, kommuner, regioner, länder och Europa – men framförallt för en bättre värld för globala medborgare.

Nu har investeringarna börjat ge resultat. Våra projekt går över gränsen och bidrar till:

  • att göra fler sjuka människor friska,
  • att minska människans klimatpåverkan,
  • att motverka en arbetsmarknad med stängda gränser,
  • att förhindra att vi tappar vår skandinaviska konkurrenskraft,
  • att minska restider, köer och miljöförorenande transporter

Kontakta oss

Vill du veta mer om konceptet "Vi går över gränsen", kopplingen till de globala målen, projektens resultat och de goda exemplen? Vi berättar gärna mer. Kontakta oss nedan.Projektens arbete går i linje med de globala målen

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak investerar europeiska skattepengar i projekt som – på ett hållbart sätt – vill lösa olika typer av samhällsproblem.

Ett sätt att ringa in dessa samhällsutmaningar är att använda sig av FN:s 17 globala mål, som världens ledare har förbundit sig att lösa.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har utifrån de globala målen kartlagt våra projekts mål och förväntade resultat. Resultatet: en indelning i fyra globala mål som förbättrar världen.

Mål 3 – God hälsa och välbefinnande

Våra projekt går över gränsen för att göra sjuka människor friska. Detta bland annat genom att förbättra behandlingar och diagnosticering. Projekten arbetar också med att skapa nya lösningar som kan användas på sjukhus, eller hemma, via en app i telefonen.

Mål 7 – Hållbar energi för alla

Vi går över gränsen för att minska människans negativa påverkan på klimatet. Flera av våra projekt arbetar för att spara energi och minska utsläppen.

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor

Vi går över gränsen för att inte förlora vår skandinaviska konkurrenskraft och för att undvika arbetslöshet och en arbetsmarknad med stängda gränser. En del projekt arbetar med individer – för att skapa fler, eller nya typer, av jobb. Andra inriktar sig på att hjälpa företag och idémakare att växa.

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen

Vi går över gränsen för att vi ska kunna förflytta oss och resa – även i framtiden. Projekt som får stöd av oss arbetar med hållbara transporter och nya transportlösningar.

Logotyper för FN:s globala mål #3, #7, #8, #11

Resultatsiffror kopplade till globala målen

Hur många årliga dammsugningar sparar våra projekt in? Hur många patienter har fått del av en bättre behandling? Och hur många nystartsföretag har fått hjälp att växa? Utifrån de fyra globala målen ber vi våra projekt att svara på dessa frågor – och många fler – två gånger om året.

Hälsa och välbefinnande

Hållbar energi

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Hållbara städer och samhällen