Samfundsproblemer har ingen grænser

over grænsen

Vi går over grænsen for at løse samfundsproblemer

Vi lever i en tid, hvor handelsaftaler rives itu, mure bygges og Storbritannien forlader EU. Men der findes gode projekter, der beviser, at det betaler sig at gå over grænsen. Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak støtter nogle af disse. Her kan du se, hvad projekterne har opnået i rejsen mod at skabe en bedre verden ved hjælp af samarbejde.

Resultater

Aktuelt

I dagene op til Europaparlamentsvalget blev artikler fra vores politiske repræsentanter trykt i toneangivende aviser.

Et nyt lysmiljø udviklet i et svensk-dansk samarbejde gjorde det muligt for for tidligt fødte Malte at kunne modtage pleje nær sine forældre.

Skive Kommune er blevet klogere på skiftet til biogas i biler og busser takket været projektet Biogas 2020 i Sverige, Danmark og Norge.

Globale mål

Skandinavisk udvikling går i linje med FN's Verdensmål

Projekterne, som medfinansieres af vores program, går i linje med FN's Verdensmål, som internationale ledere har forpligtet sig til at opnå. Mål som blandt andet handler om at skabe bæredygtig energi og forbedre betingelserne for sundhed og trivsel.

Del med os på SOCIALE MEDIER
#overgransen

For dig i et projekt

Sådan kan du bidrage til konceptet

En fortælling vækkes til live, når den genfortælles af flere. Du som projektaktør eller anden interessent kan få vejledning om, hvordan du - via film, billede og tekst - kan forme budskaber, som går i tråd med kampagnen "Gå over grænsen".

Om Os

Interreg hjælper projekter med at gøre idéer til virkelighed

Vi giver støtte til aktører i Danmark, Sverige og Norge, som vill løse fælles udfordringer ved at samarbejde over grænserne. Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak er et EU-program som investerer europæiske skattekroner i gode samarbejder.