SV

Tillgänglighet för overgransen.eu

EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

Det här dokumentet beskriver hur overgransen.eu uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Kontakta oss om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll från overgransen.eu som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Du kontaktar oss via formuläret nedan.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via formuläret på sidan så att vi får veta att problemet finns.Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsers tillgänglighet

Den här webbplatsen är nästan helt förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Ej textade filmer. Alla våra filmer producerade efter 23 september 2019 är textade. Danska filmer är textade till svenska, medan svenska filmer är textade till danska. Däremot är filmer med svenskt tal inte textade till svenska och filmer med danskt tal är inte dansktextade. Filmer som vi själva inte producerat kan ibland helt sakna textning. För att leva upp till kravet på tillgänglighet publicerar vi därför artikeltexter tillsammans med filmerna. Dessa texter är skrivna för att återge det allra mesta av filmernas innehåll.

Övrigt

Upptäcker ni att vår tillgänglighet brister i andra områden är ni välkomna att kontakta oss.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av overgransen.eu.

Senaste bedömningen gjordes 2020-03-02.

Webbplatsen publicerades 2019-09-25.

Redogörelsen uppdaterades senast 2020-06-15.